Posledních 50 fotografovaných akcí

30.06.2016 18:00
Slavnostní večer pořádaný u příležitosti konání světových her handicapované mládeže v Praze
30.06.2016 17:00
Vystoupení Městského dechového orchestru ZUŠ Dačice v rámci Kulturního léta v Senátu
30.06.2016 16:00
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka uctí památku senátorky Františky Plamínkové zavěšením věnce k pamětní desce.
30.06.2016 14:00
Vernisáž výstavy SKLO A SVĚTLO
30.06.2016 11:30
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Afghánské islámské republiky v ČR J.E. pana Sayeda Mossadeqa Khaliliho.
29.06.2016 08:30
Seminář "Kanada - Česká republika - Nové obchodní příležitosti"
28.06.2016 16:00
Slavnostní zahájení výstavy "Jednotlivosti"
28.06.2016 09:00
Seminář „Zdroje české konkurenceschopnosti"
27.06.2016 16:00
Přátelské setkání 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky se členy seniorského sboru Matylda a Tylda
23.06.2016 17:00
Vystoupení Jožky Šmukaře a Hustopečské chasy v rámci Kulturního léta v Senátu
23.06.2016 09:00
Seminář "Pohled stakeholderů na nový zákon o odpadech"
22.06.2016 18:00
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek pořádá tradiční setkání senátorek a senátorů PČR s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade.
22.06.2016 14:15
Přijetí delegace Výboru pro zemědělství, lesnictví, potravinářský průmysl a další služby Poslanecké sněmovny Parlamentu Rumunska předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR Janem Hajdou
22.06.2016 13:00
Oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Afghánské islámské republiky v České republice J.E. pana Sayeda Mossadeqa Khalili předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost panem Františkem Bublanem
22.06.2016 10:00
4. národní konference o genderu a vědě
22.06.2016 09:30
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se spolu s předsedkyní senátorského klubu ANO + SEVEROČEŠI.CZ a členkou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí Senátu PČR Z. Hamousovou, místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR J. Doubravou a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR P. Bratským setká s prezidentem Kapverdské republiky J.E. panem Jorgem Carlosem de Almeidou Fonsecou.
21.06.2016 17:00
Slavnostní zahájení výstavy "Pocta veršům Jana Skácela"
21.06.2016 17:00
Slavnostní přijetí zástupců běžců, reprezentující celosvětovou štafetu "Peace Run 2016"
21.06.2016 14:00
Kulatý stůl „Legislativa stanovující péči o masové hroby politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje“
21.06.2016 11:00
Slavnostní akt udělení autorizace novým členům České komory architektů
21.06.2016 10:00
Přijetí předsedy Zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů Egyptské arabské republiky Mohameda El Orabího předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Františkem Bublanem
17.06.2016 10:00
Kolovratský palác
Místopředseda Senátu PČR Z. Škromach uctí památku armádního generála Aloise Eliáše zavěšením věnce u pamětní desky.
16.06.2016 17:00
Vystoupení Krásnolipského komorního sboru v rámci Kulturního léta v Senátu
16.06.2016 14:00
Veřejné slyšení VVVK "Je sociálně-právní ochrana dětí v ČR dostatečná?"
16.06.2016 09:30
Kulatý stůl "Nadace Terezy Maxové dětem a Platformy Byznysu pro společnost"
16.06.2016 09:00
10. schůze Podvýboru pro dopravu a energetiku
15.06.2016 15:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s 1. místopředsedou Senátu PČR P. Sobotkou, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublanem se oficiálně setká s viceprezidentkou Vietnamské socialistické republiky J.E. paní Dang Thi Ngoc Thinh.
15.06.2016 09:30
25. schůze Senátu
15.06.2016 09:30
Slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola
15.06.2016 09:00
Prezentace sochy sv. Anežky České
14.06.2016 13:00
20.schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
14.06.2016 13:00
Seminář "Slavné ženy minulosti - Berta von Suttner"
14.06.2016 11:00
Setkání česko-slovensko-čínské komory
13.06.2016 17:00
Slavnostní předání plaket prof. MUDr. Janského pro bezplatné dárce krve
10.06.2016 19:00
Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků celostátní soutěže „Žena regionu 7. ročník”
10.06.2016 16:00
Setkání s vítězkami celostátní soutěže „Žena regionu”
10.06.2016 12:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní oběd na počest maršálka Senátu Polské republiky J.E. pana Stanisława Karczewského za účasti 1. místopředsedy Senátu PČR P. Sobotky, místopředsedy Senátu PČR Z. Škromacha, předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hampla a místopředsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR P. Gawlase.
10.06.2016 11:00
Pressbriefing předsedy Senátu PČR M. Štěcha a maršálka Senátu Polské republiky J.E. pana Stanisława Karczewského u příležitosti jeho oficiální návštěvy v České republice.
10.06.2016 10:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu
s 1. místopředsedou Senátu PČR P. Sobotkou, místopředsedou Senátu PČR Z. Škromachem, místopředsedou Senátu PČR I. Bárkem a místopředsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR P. Gawlasem setká s maršálkem Senátu Polské republiky J.E. panem Stanisławem Karczewskim.
09.06.2016 17:00
Vystoupení Dechového orchestru Pralinka Praha v rámci Kulturního léta v Senátu
09.06.2016 15:30
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublanem a členem Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR a předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí T. Grulichem oficiálně přijímá ministra zahraničních věcí Šrílanské demokratické socialistické republiky J.E. pana Mangalu Samaraweeru.
09.06.2016 12:00
Pracovní seminář "Dezinformační kampaně a co s nimi? Audit bezpečnosti - propaganda a působení cizí moci"
08.06.2016 10:00
XII. finále studentské debatní soutěže Studentská Agora 2016
07.06.2016 17:00
Slavnostní zahájení výstavy "Orel v proměnách času 1906-2016"
07.06.2016 15:00
Panelová diskuse „Současná situace na trhu s vínem v ČR a stav přípravy legislativy z pohledu MF ČR a MZE ČR"
07.06.2016 09:00
Veřejné slyšení VVVK "Rodina dnes"
07.06.2016 09:00
Diskusní setkání zástupce VHZD s německými účastníky seminářů pořádaných Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní – Vestfálsko
06.06.2016 11:45
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní oběd na počest předsedy Národní rady Slovenské republiky J.E. pana Andreje Danka za účasti místopředsedy Senátu PČR I. Bárka a místopředsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR J. Látky.
06.06.2016 11:15
Pressbriefing předsedy Senátu PČR M. Štěcha a předsedy Národní rady Slovenské republiky J.E. pana Andreje Danka u příležitosti jeho oficiální návštěvy v České republice.
06.06.2016 10:30
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s místopředsedou Senátu PČR I. Bárkem a místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR J. Látkou setká s předsedou Národní rady Slovenské republiky J.E. panem Andrejem Dankem.

Pokud máte zájem o určitou fotografii v tiskové kvalitě, obraťte se prosím na vedoucí oddělení vztahů s veřejností .