Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 7.7.2015

slavnostní zahájení výstavy "Michal Halva - Obrazy"

  • Předsálí Jednacího sálu (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
  • pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Petr Bratský
  • Akce na pozvánku

Velvyslanectví Rumunska v ČR, Nerudova 5, Praha 1 – Malá Strana 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní oslavy pořádané mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní Rumunska v ČR J.E. paní Danielou Gitman u příležitosti ukončení diplomatické mise

Dnes v Senátu

slavnostní zahájení výstavy "Michal Halva - Obrazy"

  • Předsálí Jednacího sálu (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
  • pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Petr Bratský
  • Akce na pozvánku

Velvyslanectví Rumunska v ČR, Nerudova 5, Praha 1 – Malá Strana 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní oslavy pořádané mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní Rumunska v ČR J.E. paní Danielou Gitman u příležitosti ukončení diplomatické mise

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu