Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 2.5.2016

Brno Výjezdní zasedání Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí do Muzea českého a slovenského exilu 20. století a Vily Tugendhat.

3.5 - 5.5.2016, Albánie Předseda VZOB F. Bublan, místopředsedové VZOB Z. Brož, H. Mezian a člen VZOB Palas se zúčastní přijetí u předsedy parlamentu, budou jednat s partnerskými výbory parlamentu, také na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu zahraničních věcí.

Základní škola genpor. F. Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha 6 - Řepy Místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní uctění památky genpor. Františka Peřiny u příležitosti jeho 105. výročí narození a 10. výročí jeho úmrtí.

Organizační výbor

Dvořákova síň, Rudolfinum, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní slavnostního koncertu Ústřední hudby AČR u příležitosti oslav Dne vítězství.

Stříbrné pamětní medaile Senátu

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací

Dnes v Senátu

Brno Výjezdní zasedání Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí do Muzea českého a slovenského exilu 20. století a Vily Tugendhat.

3.5 - 5.5.2016, Albánie Předseda VZOB F. Bublan, místopředsedové VZOB Z. Brož, H. Mezian a člen VZOB Palas se zúčastní přijetí u předsedy parlamentu, budou jednat s partnerskými výbory parlamentu, také na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu zahraničních věcí.

Základní škola genpor. F. Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha 6 - Řepy Místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní uctění památky genpor. Františka Peřiny u příležitosti jeho 105. výročí narození a 10. výročí jeho úmrtí.

Organizační výbor

Dvořákova síň, Rudolfinum, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní slavnostního koncertu Ústřední hudby AČR u příležitosti oslav Dne vítězství.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu