Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 26.6.2017

Pomník obětem komunismu, Újezd, Praha 1 1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská a místopředseda Senátu PČR J. Šesták se zúčastní pietního shromáždění k uctění památky obětí komunismu.

Setkání místopředsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Jaroslava DOUBRAVY s Tanjou MIŠČEVIĆ vedoucí vyjednávacího týmu pro přistoupení Srbska do EU

  • Valdštejnova pracovna (VP-C)
  • pořádá/spolupořádá: Radek Merkl
  • Fotogalerie (8)

Vazební věznice Praha-Pankrác, ul. Soudní, Praha 4 1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní pietního aktu k uctění památky JUDr. Milady Horákové a obětí politických procesů komunistického režimu.

Slavnostní zahájení výstavy "Krajem Horácka"

Velkopřevorský palác, Lázeňská 2, Praha 1 1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Suverénního řádu Maltézských rytířů v ČR J.E. panem Wenceslasem de Lobkowiczem s chotí u příležitosti svátku sv. Jana Křtitele patrona Suverénního řádku Maltézských rytířů.

Stříbrné pamětní medaile Senátu

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací

Dnes v Senátu

Pomník obětem komunismu, Újezd, Praha 1 1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská a místopředseda Senátu PČR J. Šesták se zúčastní pietního shromáždění k uctění památky obětí komunismu.

Setkání místopředsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Jaroslava DOUBRAVY s Tanjou MIŠČEVIĆ vedoucí vyjednávacího týmu pro přistoupení Srbska do EU

  • Valdštejnova pracovna (VP-C)
  • pořádá/spolupořádá: Radek Merkl
  • Fotogalerie (8)

Vazební věznice Praha-Pankrác, ul. Soudní, Praha 4 1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní pietního aktu k uctění památky JUDr. Milady Horákové a obětí politických procesů komunistického režimu.

Slavnostní zahájení výstavy "Krajem Horácka"

Velkopřevorský palác, Lázeňská 2, Praha 1 1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Suverénního řádu Maltézských rytířů v ČR J.E. panem Wenceslasem de Lobkowiczem s chotí u příležitosti svátku sv. Jana Křtitele patrona Suverénního řádku Maltézských rytířů.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu