Petitions in the Senate

Everyone has the right to address state authorities with requests, proposals and complaints in matters of public or common interest belonging to their field of competence (1, article 1 of the Act No. 85/1990 Coll., on petitionary right).

The Senate has decided that petitions will be handled by the Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions. The Committee considers whether the submission fulfils all requirements prescribed by a special act.

The above mentioned Committee presents the Senate with a report on accepted petitions, their contents and way of handling. The report embodies first of all who submitted the petitions, when they arrived, what they referred to and who, when and how discussed and handled them. Unless otherwise stated by the Senate, the Committee presents the report on the preceding year at the latest on February 15.

Week events
from Mon, March 5, 2018

12. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

  • Růžový salonek (Pink Lounge) [KP]
  • Pozvánka
  • Event is free for the public

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní pietního aktu u hrobu T. G. Masaryka u příležitosti 168. výročí jeho narození.

  • Hřbitov Lány

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch položí kytici k soše T. G. Masaryka u příležitosti 168. výročí jeho narození.

  • Hradčanské náměstí, Praha 1

Místopředsedové Senátu Parlamentu ČR I. Bárek a J. Šesták se zúčastní slavnostní inaugurace rektora Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

  • Velká aula, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Ovocný trh

Předseda Senátu PČR M. Štěch a předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Z. Papoušek převezmou petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb

Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká se zástupci Romské demokratické strany

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Bulharské republiky v ČR J.E. panem Lačezarem Petkovem u příležitosti státního svátku Bulharské republiky.

  • Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR, Krakovská 6, Praha 1

Silver commemorative
medals of the Senate

The President of the Senate awards Silver commemorative medals to outstanding personalities from the world of science and the sphere of economics, culture, sport and social life who are deserving of recognition in their profession or have contributed to the Czech Republic’s positive reputation abroad. Those who have bravely saved a human life are also acknowledged. 
Since 2012, the President of the Senate has regularly organised a gala social event on the eve of the Day of Czech Statehood, during which laureates receive Silver commemorative medals in front of distinguished guests and TV cameras that broadcast the event. 

More Information (CZ)

Today in the Senate

Přijetí velvyslance Francie v ČR J.E. pana Rolanda Galharague předsedou VEU panem Václavem Hamplem

15. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

24. schůze Výboru pro záležitosti EU

Pracovní oběd pořádaný pro velvyslankyni Tuniska v ČR Karimu Bardaoui místopředsedou Výboru pro zahraniční, věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Hassanem Mezianem

Přijetí velvyslankyně Chorvatska v ČR Ines Trohy Brdar předsedou Výboru pro zahraniční, věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Františkem Bublanem

  • Pracovna př. VZOB [KP]

Search in the events