Petitions in the Senate

Everyone has the right to address state authorities with requests, proposals and complaints in matters of public or common interest belonging to their field of competence (1, article 1 of the Act No. 85/1990 Coll., on petitionary right).

The Senate has decided that petitions will be handled by the Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions. The Committee considers whether the submission fulfils all requirements prescribed by a special act.

The above mentioned Committee presents the Senate with a report on accepted petitions, their contents and way of handling. The report embodies first of all who submitted the petitions, when they arrived, what they referred to and who, when and how discussed and handled them. Unless otherwise stated by the Senate, the Committee presents the report on the preceding year at the latest on February 15.

Week events
from Mon, October 2, 2017

Přijetí velvyslance Gruzie, pana Zaala GOGSADZEHO, předsedou VZOB panem Františkem Bublanem

15. schůze Výboru pro záležitosti EU

Výjezdní zasedání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu do Starého Plzence

Místopředseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní oslavy pořádané ředitelem Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze panem Chung-I Wangem u příležitosti Národního dne Tchaj-wanu.

  • Velký sál, Palác Žofín, Slovanský ostrov 8, Praha 1

Silver commemorative
medals of the Senate

The President of the Senate awards Silver commemorative medals to outstanding personalities from the world of science and the sphere of economics, culture, sport and social life who are deserving of recognition in their profession or have contributed to the Czech Republic’s positive reputation abroad. Those who have bravely saved a human life are also acknowledged. 
Since 2012, the President of the Senate has regularly organised a gala social event on the eve of the Day of Czech Statehood, during which laureates receive Silver commemorative medals in front of distinguished guests and TV cameras that broadcast the event. 

More Information (CZ)

Today in the Senate

21.-25.6.2018, Turecko Člen Stálé delegace do PS OBSE J. Horník se zúčastní pozorovatelské mise při předčasných prezidentských a parlamentních volbách v Turecku.

Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR T. Jirsa se zúčastní pietního aktu k uctění památky generála Heliodora Píky.

  • Budova Generálního štábu AČR, Vítězné nám. 5, Praha 6

Setkání senátora J. Zemana s občany

  • Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]

Setkání sen. J. Malého s občany

  • Valdštejnova pracovna (Waldstein´s Study) [VP-C]

Setkání sen. P. Holečka občany města Kralupy nad Vltavou spojené s prohlídkou Senátu

  • Jednací sál (Plenary Session Hall) [VP-A]

Setkání sen. J. Oberfalzera

  • Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]

Vystoupení Cimbálové muziky Veltlínek, folklorního souboru Dyjavanek Znojmo v rámci Kulturního léta v Senátu

1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Suverénního řádu Maltézských rytířů v ČR J.E. panem Wenceslasem de Lobkowiczem s chotí u příležitosti svátku sv. Jana Křtitele patrona Suverénního řádu Maltézských rytířů.

  • Velkopřevorský palác, Lázeňská 2, Praha 1

Search in the events