Petitions in the Senate

Everyone has the right to address state authorities with requests, proposals and complaints in matters of public or common interest belonging to their field of competence (1, article 1 of the Act No. 85/1990 Coll., on petitionary right).

The Senate has decided that petitions will be handled by the Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions. The Committee considers whether the submission fulfils all requirements prescribed by a special act.

The above mentioned Committee presents the Senate with a report on accepted petitions, their contents and way of handling. The report embodies first of all who submitted the petitions, when they arrived, what they referred to and who, when and how discussed and handled them. Unless otherwise stated by the Senate, the Committee presents the report on the preceding year at the latest on February 15.

Week events
from Mon, January 1, 2018

Silver commemorative
medals of the Senate

The President of the Senate awards Silver commemorative medals to outstanding personalities from the world of science and the sphere of economics, culture, sport and social life who are deserving of recognition in their profession or have contributed to the Czech Republic’s positive reputation abroad. Those who have bravely saved a human life are also acknowledged. 
Since 2012, the President of the Senate has regularly organised a gala social event on the eve of the Day of Czech Statehood, during which laureates receive Silver commemorative medals in front of distinguished guests and TV cameras that broadcast the event. 

More Information (CZ)

Today in the Senate

24.4.2018, Belgie, Brusel Člen VHZD K, Kratochvíle a člen VEU P. Orel se zúčastní Meziparlamentního výborového zasedání s Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) Evropského parlamentu na téma Společná zemědělská politika po roce 2020: budoucnost potravinářství a zemědělství.

Přijetí předsedy Výboru pro zdravotnictví Národní rady Slovenské republiky pana Štefana Zelníka předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR panem Peterem Kolibou

23. schůze Výboru pro záležitosti EU

Vernisáž výstavy a odborná diskuse k 50 výročí pražského jara "Československý parlament v roce 1968"

 • Hlavní sál (Main Hall) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C], Audienční síň (Audience Hall) [VP-C], Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Zaháňský salonek (Zaháňský Lounge) [VP-C], Mytologická chodba (Mythological Corridor) [VP-C]
 • Organised by: 1st Vice-President Miluše Horská
 • Photo gallery (35)
 • Invitation card required.

Jednání senátorského klubu ODS

Oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pana Nicholase Stewarta Archera předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie panem Václavem Hamplem

 • Pracovna př. VEU [KP]

Vernisáž výstavy "Historický morový průvod v Brtnici"

 • Předsálí Jednacího sálu [VP-A], Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]
 • Organised by: senator Miloš Vystrčil
 • Invitation card required.

Jednání klubu STAN

 • Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Jednání SK ČSSD

 • Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Jednání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

 • Černínský salonek (Černínský Lounge) [KP]

Search in the events