Petitions in the Senate

Everyone has the right to address state authorities with requests, proposals and complaints in matters of public or common interest belonging to their field of competence (1, article 1 of the Act No. 85/1990 Coll., on petitionary right).

The Senate has decided that petitions will be handled by the Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions. The Committee considers whether the submission fulfils all requirements prescribed by a special act.

The above mentioned Committee presents the Senate with a report on accepted petitions, their contents and way of handling. The report embodies first of all who submitted the petitions, when they arrived, what they referred to and who, when and how discussed and handled them. Unless otherwise stated by the Senate, the Committee presents the report on the preceding year at the latest on February 15.

Week events
from Mon, August 20, 2018

22.-24.8.2018 Na pozvání předsedy Senátu Parlamentu ČR M. Štěcha oficiálně navštíví Českou republiku předseda Národního shromáždění Arménské republiky J.E. pan Ara Bablojan s delegací.

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Japonska v ČR J.E. pana Kaora Shimazakiho.

  • Pracovna mpř. Senátu J. Kubery [VP-A]

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se spolu s místopředsedou Senátu Parlamentu ČR J. Kuberou, předsedou Senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR P. Šilarem a předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a členem Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR M. Nenutilem a členem Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR P. Orlem oficiálně setká s předsedou Národního shromáždění Arménské republiky J.E. panem Arou Bablojanem s delegací.

  • Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch pořádá za účasti 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horské, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR J. Kubery, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR J. Šestáka, člena Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR P. Orla a předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a člena Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR M. Nenutila slavnostní večeři na počest předsedy Národního shromáždění Arménské republiky J.E. pana Ary Bablojana s delegací.

  • Audienční síň (Audience Hall) [VP-C], Hlavní sál (Main Hall) [VP-C], Podesta u Zaháňského salonku [VP-C], Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C]
  • Organised by: President Milan Štěch

Silver commemorative
medals of the Senate

The President of the Senate awards Silver commemorative medals to outstanding personalities from the world of science and the sphere of economics, culture, sport and social life who are deserving of recognition in their profession or have contributed to the Czech Republic’s positive reputation abroad. Those who have bravely saved a human life are also acknowledged. 
Since 2012, the President of the Senate has regularly organised a gala social event on the eve of the Day of Czech Statehood, during which laureates receive Silver commemorative medals in front of distinguished guests and TV cameras that broadcast the event. 

More Information (CZ)

Today in the Senate

22.-24.8.2018 Na pozvání předsedy Senátu Parlamentu ČR M. Štěcha oficiálně navštíví Českou republiku předseda Národního shromáždění Arménské republiky J.E. pan Ara Bablojan s delegací.

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Japonska v ČR J.E. pana Kaora Shimazakiho.

  • Pracovna mpř. Senátu J. Kubery [VP-A]

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se spolu s místopředsedou Senátu Parlamentu ČR J. Kuberou, předsedou Senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR P. Šilarem a předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a členem Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR M. Nenutilem a členem Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR P. Orlem oficiálně setká s předsedou Národního shromáždění Arménské republiky J.E. panem Arou Bablojanem s delegací.

  • Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch pořádá za účasti 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horské, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR J. Kubery, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR J. Šestáka, člena Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR P. Orla a předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a člena Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR M. Nenutila slavnostní večeři na počest předsedy Národního shromáždění Arménské republiky J.E. pana Ary Bablojana s delegací.

  • Audienční síň (Audience Hall) [VP-C], Hlavní sál (Main Hall) [VP-C], Podesta u Zaháňského salonku [VP-C], Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C]
  • Organised by: President Milan Štěch

Search in the events