All those events are registered in the Calendar of events. Everyone who would like to follow the current action may do so thanks to online broadcast of Senate plenary session and some selected events, e.g. public hearings.

Petitions in the Senate

Everyone has the right to address state authorities with requests, proposals and complaints in matters of public or common interest belonging to their field of competence (1, article 1 of the Act No. 85/1990 Coll., on petitionary right).

The Senate has decided that petitions will be handled by the Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions. The Committee considers whether the submission fulfils all requirements prescribed by a special act.

The above mentioned Committee presents the Senate with a report on accepted petitions, their contents and way of handling. The report embodies first of all who submitted the petitions, when they arrived, what they referred to and who, when and how discussed and handled them. Unless otherwise stated by the Senate, the Committee presents the report on the preceding year at the latest on February 15.

Week events
from Thu, October 23, 2014

28. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

26. schůze Senátu

Místopředseda Senátu PČR Z. Škromach spolu s předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR J. Jermářem oficiálně přijímají předsedu Výboru pro vzdělání, vědu a kulturu Parlamentu Gruzie pana Ivane Kiguradzeho.

Oběd pro delegaci Výboru pro vzdělání, vědu a kulturu Parlamentu Gruzie vedenou Ivane Kiguradzem pořádaný předsedou Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR Jaromírem Jermářem za účasti ministra školství ČR Marcela Chládka a dalších členů VVVK

Slavnostní předání ocenění vítězům VI. ročníku "Česká chuťovka 2014"

Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1. místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková se zúčastní slavnostního večera u příležitosti 5. výročí založení Technologické agentury České republiky.

Today in the Senate

28. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

26. schůze Senátu

Místopředseda Senátu PČR Z. Škromach spolu s předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR J. Jermářem oficiálně přijímají předsedu Výboru pro vzdělání, vědu a kulturu Parlamentu Gruzie pana Ivane Kiguradzeho.

Oběd pro delegaci Výboru pro vzdělání, vědu a kulturu Parlamentu Gruzie vedenou Ivane Kiguradzem pořádaný předsedou Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR Jaromírem Jermářem za účasti ministra školství ČR Marcela Chládka a dalších členů VVVK

Slavnostní předání ocenění vítězům VI. ročníku "Česká chuťovka 2014"

Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1. místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková se zúčastní slavnostního večera u příležitosti 5. výročí založení Technologické agentury České republiky.

Search in the events