All those events are registered in the Calendar of events. Everyone who would like to follow the current action may do so thanks to online broadcast of Senate plenary session and some selected events, e.g. public hearings.

Petitions in the Senate

Everyone has the right to address state authorities with requests, proposals and complaints in matters of public or common interest belonging to their field of competence (1, article 1 of the Act No. 85/1990 Coll., on petitionary right).

The Senate has decided that petitions will be handled by the Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions. The Committee considers whether the submission fulfils all requirements prescribed by a special act.

The above mentioned Committee presents the Senate with a report on accepted petitions, their contents and way of handling. The report embodies first of all who submitted the petitions, when they arrived, what they referred to and who, when and how discussed and handled them. Unless otherwise stated by the Senate, the Committee presents the report on the preceding year at the latest on February 15.

Week events
from Thu, September 25, 2014

Přijetí účastníků semináře pořádaného Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní – Vestfálsko, členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky panem Janem Velebou

Tiskový briefing ke kolokviu "Budoucnost kaucí distributorů pohonných hmot ve světle nálezu Ústavního soudu"

Kolokvium "Budoucnost kaucí distributorů pohonných hmot ve světle nálezu Ústavního soudu"

Slavnostní vyhlášení Oranžové stuhy ČR 2014 a Zelené stuhy roku 2014 spojené se setkáním obcí oceněných v soutěži Vesnice roku 2014

Today in the Senate

Přijetí účastníků semináře pořádaného Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní – Vestfálsko, členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky panem Janem Velebou

Tiskový briefing ke kolokviu "Budoucnost kaucí distributorů pohonných hmot ve světle nálezu Ústavního soudu"

Kolokvium "Budoucnost kaucí distributorů pohonných hmot ve světle nálezu Ústavního soudu"

Slavnostní vyhlášení Oranžové stuhy ČR 2014 a Zelené stuhy roku 2014 spojené se setkáním obcí oceněných v soutěži Vesnice roku 2014

Search in the events