All those events are registered in the Calendar of events. Everyone who would like to follow the current action may do so thanks to online broadcast of Senate plenary session and some selected events, e.g. public hearings.

Petitions in the Senate

Everyone has the right to address state authorities with requests, proposals and complaints in matters of public or common interest belonging to their field of competence (1, article 1 of the Act No. 85/1990 Coll., on petitionary right).

The Senate has decided that petitions will be handled by the Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions. The Committee considers whether the submission fulfils all requirements prescribed by a special act.

The above mentioned Committee presents the Senate with a report on accepted petitions, their contents and way of handling. The report embodies first of all who submitted the petitions, when they arrived, what they referred to and who, when and how discussed and handled them. Unless otherwise stated by the Senate, the Committee presents the report on the preceding year at the latest on February 15.

Week events
from Tue, October 6, 2015

6.10. - 9.10.2015, Francie Člen VHZD Fr. Bradáč se na pozvání ministerstva průmyslu a obchodu zúčastní programu připraveném ANDRA - francouzskou národní agenturou pro nakládání s radioaktivními odpady zahrnující technickou návštěvu zařízení a setkání se zastupiteli.

Tiskový briefing ke konferenci "Role pacientských organizací ve struktuře zdravotnictví a ve společnosti"

  • Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Hilton Hotel Prague, Pobřežní 1, Praha 8 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní oslavy pořádané ředitelem Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře panem Sheau-Jung Luem u příležitosti Národního dne Tchaj-wanu.

Today in the Senate

6.10. - 9.10.2015, Francie Člen VHZD Fr. Bradáč se na pozvání ministerstva průmyslu a obchodu zúčastní programu připraveném ANDRA - francouzskou národní agenturou pro nakládání s radioaktivními odpady zahrnující technickou návštěvu zařízení a setkání se zastupiteli.

Tiskový briefing ke konferenci "Role pacientských organizací ve struktuře zdravotnictví a ve společnosti"

  • Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Hilton Hotel Prague, Pobřežní 1, Praha 8 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní oslavy pořádané ředitelem Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře panem Sheau-Jung Luem u příležitosti Národního dne Tchaj-wanu.

Search in the events