18.03.2014 - Tisková konference: Národní diabetologický program

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku podpořil Národní diabetologický program. Diabetická asociace ČR senátory seznámila s výsledky aktuálního průzkumu, podle kterého si nebezpečí onemocnění cukrovkou uvědomuje pouze polovina lidí. Ročně přitom v Česku na následky diabetu zemře více než 20 tisíc pacientů. Rizika a hrozby spojené s touto chorobou Češi významně podceňují, i proto je hlavním cílem Národního diabetologického programu včasná prevence. Třetina respondentů, kteří objektivně spadají do rizikové skupiny s vysokou pravděpodobností výskytu diabetu, si tuto hrozbu vůbec nepřipouští a míru rizika onemocnění u své osoby hodnotí jako nízkou.

Šipka doleva 18.03.2014 - Tisková konference: Národní diabetologický program Šipka doprava

(1/6)

akce_15097_1 akce_15097_2 akce_15097_3 akce_15097_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 6