Kalendář akcí

červenec 2016
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Týdenní program

Schůze Senátu

Seznam schůzí

26. schůze Senátu

Publikováno

Ve středu se uskutečnila 26. schůze Senátu, během které projednali senátoři 21 bodů, z toho 11 zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou. Úvod jednání patřil projednávání informace vlády o jednání Evropské Rady, přičemž senátoři se věnovali zejména BREXITU a věcem s tím souvisejícím a dojednáním výjimky z EIA u deseti důležitých dopravních staveb. Poté senátoři schválili zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí.

Odpolední jednání zahájil ministr obrany, který předložil Senátu ke schválení návrh na působení sil AČR v letech 2017 – 2018, se kterým senátoři vyslovili souhlas. Poté byl v 1. čtení zamítnut návrh senátního návrhu Ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Dále pokračovali senátoři projednání 3 bodů v gesci ministra průmyslu a obchodu. Senát postupně schválil novelu zákona o státním podniku, Atomový zákon a změnu zákonů v souvislosti s přijetím atomového zákona. Následně přišel na řadu blok ministra financí. Senátoři nejprve přijali pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Schůze pak pokračovala schválením dalších pěti zákonů (novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, celní zákon a souhrnnou novelu souvisejících zákonů, zákona o spotřebitelském úvěru souhrnnou novelu souvisejících zákonů), dvou mezinárodních smluv (Dohoda s Belize o výměně informací v daňových záležitostech a Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce) a Sdělení EK o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí, ke kterému přijali senátoři doporučení výboru pro záležitosti Evropské unie. V samotním závěru schůze se senátoři věnovali senátním iniciativám. Přikázali v 1. čtení výborům k projednání novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve 2. čtení pak schválili novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a novelu zákona o místním referendu.

25. schůze Senátu

Publikováno

Dopolední jednání 25. schůze Senátu patřilo bodům ministra vnitra. Senátoři postupně schválili zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, zákon o zbraních a zákona o některých přestupcích. K zákonu o právu shromažďovacím a zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich pak přijali pozměňovací návrhy.
Odpolední jednání pak senátoři zahájili tím, že vzali na vědomí Konvergenční program České republiky. Následně schválili dvě různé novely zákona o důchodovém pojištění a vzali na vědomí Národní program reforem a informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady. Závěr schůze pak patřil projednání evropských tisků, senátoři postupně přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k těmto materiálům: Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky, Návrh nařízení, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst, Balíček k inteligentním hranicím II a Akční plán EU pro "eGovernment" na období 2016 -2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy.

24. schůze Senátu

Publikováno

Středa
Dopolední jednání 24 schůze ve středu 25. května zahájili senátoři přijetím pozměňovacích návrhů k novele zákona o podpoře sportu. Poté schválili zákon o ochraně státních hranic, zákon o státních registrech a zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur. Následně přijali stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie ke zprávě o pokroku v oblasti změny klimatu a dali souhlas k ratifikaci čtyř mezinárodních smluv zabývajících se ochranou životního prostředí. V samotném závěru dopoledního jednání nejprve přijali stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie ke sdělení investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů, a poté se nejprve rozhodli nezabývat zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a pak přijali pozměňovací návrhy k zákonu o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.
V úvodu odpoledního jednání nejprve dali senátoři souhlas ke třem mezinárodním smlouvám, a dále pokračovali v projednávání „senátních“ bodů. Přikázali v 1. čtení k projednání výborům návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ve druhém čtení pak odročili projednávání návrhu senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Středeční odpoledne pak zakončili senátoři projednáním bodů ministerstva průmyslu a obchodu. Schválili zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb., který je znám též jako „LEX Vitásková“ a přijali stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie k Energetickému balíčku.
Čtvrtek
Čtvrteční den patřil především projednání dlouho odkládané novely Ústavy, která měla rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Po velmi rozsáhlé debatě senátoři tento návrh ústavního zákona zamítli. Následně pak zamítli i novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, neboť bez změny ústavy nemůže být v této podobě přijat. Následně senátoři přijali novelu zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu a schválili balíček tří zákonů, které nově upravují hazardní hry. Dále se senátoři věnovali bloku výročních zpráv za rok 2015, postupně projednali a vzali na vědomí Výroční zprávu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů, Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv a Výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů. V samotném závěru 24. schůze Senátu senátoři schválili novelu zákona o sociálních službách a dali souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183 o ochraně mateřství.

Akce pro veřejnost

Seznam akcí

Vystoupení flétnového souboru ZUŠ Rychnov nad Kněžnou s názvem "I flauti matti" v rámci Kulturního léta v Senátu

Publikováno

Koncert "Chodské slavnosti v Praze" pořádaný v rámci Kulturního léta v Senátu

Publikováno

  • 17:00 - 18:00
  • Sala terrena (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C)
  • pořádá/spolupořádá: senátor Jan Látka

Nejsledovanější tisky

Nejsledovanější tisky na webu Senátu

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
292/10
Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
295/10
Zákon o spotřebitelském úvěru
296/10
Zákon o spotřebitelském úvěru - související zákony